Τίτλος έργου: εφαρμογή υποτιτλισμού για γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (smart glasses) για παρακολούθηση ζωντανών παραστάσεων Λογότυπο smart subs
Επιλογή γλώσσας
Το έργο Εταίροι Οργάνωση έργου Αποτελέσματα/Παραδοτέα Επικοινωνία
 
 

Το έργο υλοποιείται από τους ακόλουθους οργανισμούς:

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού έχει την ευθύνη συντονισμού του έργου. Αναπτύσει της προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής, της διεπαφής, της οπτικοποιησης των υποτίτλων αλλά και της προδιαγραφές ανάπτυξης του πιλότου. Επίσης εκπονεί σχέδιο των πιλοτικών δοκιμών, της υλοποίησης του πιλότου και αξιολογησης του συστήματος αλλα και της εμπορικής αξιοποίησης.


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Ο ΕΚΕΦΕ Δημοκριτος παρέχει την λειτουργία μεταφρασης σε πραγματικό χρόνο και δημιουργίας υποτίτλων. Αναπτύσει το λογισμικό για την δημιουργία των υποτίτλων, την διαχείριση και αρχιτεκτονική των δεδομένων, την διαγλωσσική αντιστοιχιση και την τελική υλοποίηση του αυτοματοποιημένου συστήματος αντιστοίχισης σήματος σε πολυγλωσσικό σενάριο.


Hypertech

Η Hypertech υλοποίει την εφαρμογή που εκτελείτε στα γυαλιά του θεατή. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της διεπαφής με τον μεταφραστή και την προβολή των υποτίτλων σε όλους τους θεατές.

 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
 
Οι εταίροι

 


W3C WCAG 2.0
Αρχική σελίδα: Το έργο Εξωτερικός σύνδεσμος: Θόλος Εξωτερικός σύνδεσμος: ΘέατρονΕξωτερικός σύνδεσμος: Θέατρον Εξωτερικός σύνδεσμος: Θόλος Εταίρος: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Εταίρος: Δημόκριτος Εταίρος: Hypertech