Τίτλος έργου: εφαρμογή υποτιτλισμού για γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (smart glasses) για παρακολούθηση ζωντανών παραστάσεων Λογότυπο smart subs
Επιλογή γλώσσας
Το έργο Εταίροι Οργάνωση έργου Αποτελέσματα/Παραδοτέα Επικοινωνία
 
 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ιδρύθηκε με τον νόμο 2169/ΦEK 149/10.09.1993, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων με στόχο την έρευνα, επιστημονική μελέτη, ανάδειξη και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού στην διαχρονική του εξέλιξη και την ευρύτερη γεωγραφική του διάσταση, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και την ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι στόχοι του επεκτάθηκαν με τον 3763/ΦΕΚ 80/27.05.2009 νόμο περιλαμβάνοντας και την ανάδειξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με την χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών καθώς και δράσεων και καλών πρακτικών στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με την πολιτιστική δράση. Με το άρθρο 12 του νόμου 3297/23.12.2004 ΦΕΚ 259, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, εξομοιώθηκε με τα ΑΕΙ και τα εποπτευόμενα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ερευνητικά κέντρα σε ζητήματα χρηματοδότησης των προγραμμάτων του μέσω της ΓΓΕΤ, ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στην εθνική ερευνητική προσπάθεια.

Το ΙΜΕ έχει αναπτύξει μεγάλης κλίμακας επιστημονική και ερευνητική δράση σε σειρά τομέων, εφαρμόζοντας πρωτότυπες διεπιστημονικής προσεγγίσεις στις ανθρωπιστικές επιστήμες σε συνδυασμό με τις επιστήμες της πληροφορικής. Οι δράσεις του καλύπτουν τομείς όπως η έρευνα και διαχείριση πολιτισμικής πληροφορίας, η ιστορία και αρχαιολογία, ευρύτερη εκτός Ελλάδος ανασκαφική δραστηριότητα, αρχιτεκτονικούς ανασχεδιασμούς, γεωγραφική ιστορική πληροφορία, γενεαλογίες και προφορική ιστορία, εκπαιδευτικές εφαρμογές σε συνδυασμό με την ανάπτυξη μεθοδολογιών και την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών στους τομείς των πολυμέσων και διαδικτύου, Γεωγραφικών πληροφορικών συστημάτων, εικονικής πραγματικότητας και τρισδιάστατων γραφικών, γλωσσικής τεχνολογίας και σημασιολογικών βάσεων δεδομένων, και ρομποτικής.

Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, πέρα από την βασική, στην εφαρμοσμένη έρευνα και στην αξιοποίηση της ερευνητικής προσπάθειας και άλλων ερευνητικών φορέων στην προοπτική της επιχειρησιακής εφαρμογής της στον τομέα του πολιτισμού. Το ΙΜΕ, στη οδό Πειραιώς 254 σε χώρο που μοιράζεται σε 3 δήμους (Ταύρου Ρέντη και Μοσχάτου) σε έκταση 65 στρεμμάτων στην περιοχή του Ελαιώνα, στον νέο πολιτιστικό άξονα της Αθήνας, έχει δημιουργήσει ήδη τον «Ελληνικό Κόσμο», ένα πρότυπο μουσείο/πολιτιστικό κέντρο, που λειτουργεί και επεκτείνεται από το 1998. Το κέντρο αυτό μαζί με την γειτονική Σχολή Καλών Τεχνών και τον χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών, έχουν χαρακτηριστεί με το Π.Δ. 5/4/2000 (ΦEK 208Δ/2000) και Π.Δ. 11.4.2002 (ΦEK 363Δ/2002) πολιτιστικός πόλος και προβλέπεται να συμβάλλει ουσιαστικά στην αλλαγή και αναβάθμιση της φυσιογνωμίας του Ελαιώνα και των γύρω περιοχών. Η δραστηριότητα αυτή του ΙΜΕ έχει δημιουργήσει μια σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, που αξιοποιεί και ενισχύει βασικούς παραγωγικούς συντελεστές της χώρας μας: την έρευνα και τεχνολογία σε συνδυασμό με τον πολιτισμό. Η δυναμική αυτή δημιουργεί νέους πόρους, νέες υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται ενεργά με τα έργα, την λοιπή παραγωγική και ερευνητική διαδικασία, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην βασική έρευνα και στην παραγωγή.

Εξειδίκευση σχετικά με το έργο
Ο «Ελληνικός Κόσμος», το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, αποτελεί ένα υπερσύγχρονο Πολιτιστικό Κέντρο και Mουσείο που ξεχωρίζει για τα πρωτοποριακά προγράμματά του. Ο «Ελληνικός Κόσμος» είναι ένας πολυχώρος όπου οι επισκέπτες βιώνουν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμικής δημιουργίας και έκφρασης. Στους χώρους του πραγματοποιείται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα: Διαδραστικές εκθέσεις, Περιηγήσεις Εικονικής Πραγματικότητας, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Συνέδρια, Θεατρικές παραστάσεις, Εστία κυβερνοχώρου (Internet Café), Προβολή ντοκιμαντέρ, Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα / δημοσιεύσεις

  • Dimitrios Christopoulos, Efstathia Chatzi, Michalis Kolovos and Dionisios Syllopoulos. Harnessing new media for museum Venues. 8th International workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization, SMAP 13.
  • Dimitrios Christopoulos, Efstathia Chatzi, Anargyros Chatzitofis, Nicholas Vretos, Petros Daras, “Future Media Internet Technologies for Digital Domes”, HCI International Conference, Crete, 22 – 27 June 2014, Greece
  • D. Christopoulos, P. Mavridis, A. Andreadis, J. Karigiannis "Using Virtual Environments to tell the Story "The Battle of Thermopylae".", IEEE Proceeedings of the 2011 Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-GAMES 2011), pp. 84-91, Athens, Greece, 4-6 Mai 2011.
  • D.Christopoulos, P. Apostolellis, A. Onasiadis, "Educational Virtual Environments for Digital Dome Display Systems with Audience Participation", Workshop on Informatics in Education (WIE'09), Corfy, Greece, 12 September 2009.
  • Gaitatzes A., Christopoulos D., Papaioannou G., "The Ancient Olympic Games: Being Part of the Experience", in Proc. "5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage", (VAST 2004) and "2nd Eurographics Workshop on Graphics and Cultural Heritage", Oudenaarde, Belgium, December 7-10 2004.
  • Christopoulos D. (et. al.), 2017. Reconstructing the past using VR. The case study of the Hagia Sophia, Christopoulos D., Sofianopoulos G, 4th Herma conference, International Conference on Heritage Management, , Eleusina, Greece, 22-24 September 2017.
  • Christopoulos D., Chatzi E, Sofianopoulos G., Efraimoglou D., 2017, Χρησιμοποιώντας την εικονική αναπαράσταση πραγματικού χρόνου και την κατάλληλη ιστορική αφήγηση για την ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η μελέτη περίπτωσης «Αγία Σοφία: 1500 Χρόνια Ιστορίας».

 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
 
Οι εταίροι

 


W3C WCAG 2.0
Αρχική σελίδα: Το έργο Εξωτερικός σύνδεσμος: Θόλος Εξωτερικός σύνδεσμος: ΘέατρονΕξωτερικός σύνδεσμος: Θέατρον Εξωτερικός σύνδεσμος: Θόλος Εταίρος: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Εταίρος: Δημόκριτος Εταίρος: Hypertech