Τίτλος έργου: εφαρμογή υποτιτλισμού για γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας (smart glasses) για παρακολούθηση ζωντανών παραστάσεων Λογότυπο smart subs
Επιλογή γλώσσας
Το έργο Εταίροι Οργάνωση έργου Αποτελέσματα/Παραδοτέα Επικοινωνία
 
 

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας/τεχνολογίας και εφαρμογών αναγνώρισης και ανάλυσης σήματος ομιλίας. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής για γυαλιά Επαυξημένης Πραγματικότητας «smart wearable glasses», που θα δίνει τη δυνατότητα προβολής υποτίτλων στα γυαλιά σε θεατρικές παραστάσεις και γενικά ζωντανές πολιτιστικές δράσεις.

Η εφαρμογή δημιουργεί έναν καινοτόμο τρόπο παροχής υποτίτλων για ζωντανές παραστάσεις που παρέχει απρόσκοπτη παρακολούθηση της παράστασης και ενίσχυση της εμπειρίας του θεατή σε σύγκριση με τις έως τώρα λύσεις. Απευθύνεται σε κωφούς/βαρήκοους και σε άτομα τρίτης ηλικίας με πρεσβυακουσία, κάνοντας το πολιτιστικό περιεχόμενο προσβάσιμο στα άτομα με πρόβλημα ακοής μέσω ελληνικών υποτίτλων ώστε να αρθούν οι κοινωνικοί αποκλεισμοί που υφίστανται.

Επίσης, κάνει το πολιτιστικό περιεχόμενο προσβάσιμο και στο ξενόγλωσσο κοινό μέσω υπότιτλων σε διαφορετικές γλώσσες ταυτόχρονα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουριστικού προϊόντος. Η εφαρμογή αναπτύσσεται με τελικό στόχο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ίδιες τεχνικές απαιτήσεις σε διαφορετικούς χώρους (dome theatre, κλειστό και ανοικτό Θέατρο).


ΣΚΟΠΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ανάπτυξη και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας τεχνολογίας και εφαρμογών language recognition και sentence tagging. Ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας για τη μετατροπή του ζωντανού προφορικού λόγου σε γραπτό και τον χρονισμό του με τους υπότιτλους. Συνδυαστική έρευνα στους τομείς των language recognition και sentence tagging για τη δημιουργία εφαρμογής σε smart glasses και την ανάπτυξη εφαρμογής για την παροχή υποτίτλων σε ζωντανές παραστάσεις με τη χρήση smart glasses.
ΣΤΟΧΟΣ 1
Δημιουργία εφαρμογής για την παροχή ισότιμης και ποιοτικής ένταξης ΑμεΑ (κωφών και βαρηκόων) στο πολιτιστικό περιεχόμενο μέσω υποτίτλων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1
Ένταξη στο ευρύτερο πολιτιστικό περιεχόμενο ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
ΣΤΟΧΟΣ 2
Η προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε καινοτόμες πρακτικές, εφαρμογές, υπηρεσίες και διαδικασίες που θα εφαρμοστούν σε ζητήματα προσβασιμότητας, στον πολιτισμό, τον τουρισμό και τη δημιουργική βιομηχανία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2
Η χρήση της καινοτόμου, σε εθνικό επίπεδο εφαρμογής, θα διευρύνει το παρεχόμενο πολιτιστικό προϊόν, την αγορά των ζωντανών παραστάσεων/εκδηλώσεων και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και φορέων του τουρισμού/πολιτισμού.
ΣΤΟΧΟΣ 3
Ποιοτική αναβάθμιση της εμπειρίας παρακολούθησης ζωντανής δράσης με παροχή υποτίτλων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3
Εξατομικευμένη παροχή υποτίτλων για την απρόσκοπτη και χωρίς περιορισμούς και εμπόδια παρακολούθηση πολιτιστικών δράσεων. Ευελιξία στην παροχή υποτίτλων ανεξάρτητα από την αρχιτεκτονική διαρρύθμιση και τους περιορισμούς του χώρου.
 
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
 
Οι εταίροι

 

 
Αρχική σελίδα: Το έργο Εξωτερικός σύνδεσμος: Θόλος Εξωτερικός σύνδεσμος: ΘέατρονΕξωτερικός σύνδεσμος: Θέατρον Εξωτερικός σύνδεσμος: Θόλος Εταίρος: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Εταίρος: Δημόκριτος Εταίρος: Hypertech